Om bloggen

En grönare och mer medveten värld tjänar alla på och vi alla måste göra vår del för att dra vårt strå till stacken. Ingen kan göra allt men alla kan göra något och det är en värld som hela tiden överkonsumeras av oss invånare. Vi är duktiga på att ta hand om våra hus och våra städer, men vi glömmer alltid det större perspektivet. Vi är helt enkelt usla på att ta hand om vår egen planet, själva förutsättningen till att vi överhuvudtaget lever. Vi måste bli bättre och mer medvetna om våra egna tillkortakommanden, för ingen annan art har påverkat planeten så mycket som människa gör.

Men det finns de som faktiskt bryr sig. De som har insett det viktiga i att lämna kvar en planet till framtida generationer att frodas på, istället för att skjuta fram problemen och låta dem lösa dem, om det nu är möjligt. Vi har chansen, idag, att välja. Att gå en mer grön och miljövänlig väg och rädda vår jord, för det kommer till slut till ett läge där det inte är möjligt för oss att bo här längre. Jorden kommer att överleva och återhämta sig, men vi som art kommer inte att göra det. Därför är en lång hållbarhet inom miljötänkandet av högsta prioritet.

Det här är givetvis ett ämne som jag kommer att lägga stor kraft och energi vid i den här bloggen. Det är ett tungt ämne, men ack så viktigt. För ju fler som pratar om det, ju fler som lägger fram argumenten och fördelarna med en klimatsmart väg, desto större röst kommer vi att ha och desto mer kommer vi att bli lyssnade på. Men eftersom det här i grunden är en personlig blogg, skriven av mig Lars, så kommer det också att bli berättelser från verkligheten. Ni kommer där att märka hur lätt det är att praktiskt göra något för världens överlevnad, enbart genom att fatta rätt beslut i vardagssituationer. Följ med mig på en resa och bli en mer klimatsmart människa! Det är varken svårt eller komplicerat, och det kommer dessutom att göra dig till en mer hälsosam människa i det långa loppet.