Välj det ekologiska

Jag får ofta frågan från människor om vad de kan göra för att göra en insats för klimatet. Det är tydligt att det tycker att frågan är alldeles för stor för dem och att de inte känner sig förmögna att agera, eftersom att de är en minimal bricka i ett större problem. Det betyder då att de inte tror att deras handlingar spelar roll, men om alla ser det på det här sättet så är det klart att vi inte kommer att kunna få till en förändring. Det är en klyscha, men om många gör samma sak så kommer effekten av det att bli stor och det är jag fullständigt övertygad om.

En sådan sak, som verkligen har tagit fart, är att välja det ekologiska alternativet i matvarubutiken. I Sverige har handeln med ekologiska varor verkligen exploderat, till den grad att efterfrågan på ekologiska ägg inte kan tillfredsställas på grund av att det helt enkelt inte finns tillräckligt med ekologiska äggproducenter. Det är mycket positivt, för det är precis sådana tillfällen som tvingar fram en förändring med hjälp av konsumentmakt.

Det ekologiska är alltid det bästa alternativet, både sett ur den miljövänliga aspekten men också ur den hälsosamma. En ekologisk produkt innehåller betydligt mycket mindre bekämpningsmedel och tillsatser, ämnen som har en bevisad påverkat på både naturen och våra kroppar. Så att välja det ekologiska alternativet är ett tydligt val som du kan göra för att bidra till en bättre värld att leva i och för våra barn att växa upp i, så enkelt är det faktiskt.

Köttfria dagar

Ät köttfri kost två dagar i veckanEtt av de största problemen när man ser till dagens klimatutmaningar är köttindustrin. Som det ser ut idag har köttkonsumtionen bland svenskar ökat med 70 procent sedan 1950-talet, och om man jämför 1994 med 2014 så är skillnaden i konsumtion 40 procent. Det betyder att ökningen är enorm, och det ser inte ut som att det kommer dala. Ser man till procentandelen av de globala utsläppen så är det 18 procent av växthusgaserna som kommer från djurhållningen, där endast en promille av utsläppen har med transporter att göra.

Det betyder alltså att det är i själva djurhållningen som problemet ligger främst, och ett sätt att komma till bukt med det är att minska konsumtionen av kött. En köttfri dag i veckan är nämligen fullständigt möjligt för vem som helst.

Det är inte så att jag uppmanar er alla att bli vegetarianer eller veganer. Långt ifrån. Jag är själv köttätare, men jag är nere på en mer hållbar nivå där jag enbart äter kött tre gånger i veckan. Det behövs knappast mer för att få i sig alla de nyttigheter som faktiskt finns i BRA kött, för det är tyvärr så att det finns mycket dåligt kött på marknaden. Så kan du offra en enda dag till att äta vegetariskt skulle det göra mycket för mänskligheten, och ju fler som gör det, desto bättre effekt har det. En hel dag, med två måltider utan kött, är inte ett problem. Det är snarare så att den veckan som har kött alla dagar är ett större globalt problem. Allt du behöver göra är att bara avstå, en dag, två måltider, i veckan. Det klarar alla.