Miljöbilen exploderar på marknaden

teslaEtt mycket stort glädjeämne för mig är att fortsätta läsa om hur miljöbilarna fortsätter att sälja som smör. Det finns något idag som heter supermiljöbilar och under oktober månad i år så gick försäljningen för dessa bilar upp hela fyra gånger det normala. Det visar på att den känsla jag har för bilmarknaden just nu stämmer väl överens med verkligheten, där det är miljöbilarna som är de mest åtråvärda, med tanke på att de drar så betydligt mycket mindre i bränsle. Det är inte längre 0 till 100 som är det främsta försäljningsargumentet, det är hur lite bränsle den drar.

En supermiljöbil släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer, och det är såklart väldigt bra ur miljösynpunkt. Att minska utsläppen är en viktig väg att gå för att göra planeten mindre skadad och samtidigt göra mänskligheten mindre beroende av volymen drivmedel. Att människor idag dessutom får en miljöbilspremie på 40 000 kronor vid ett sådant köp har ju såklart ökat benägenheten att en supermiljöbil blir nästa val av bil.

Som det ser ut just nu är det Mitsubishi som har försprånget, framför allt på den svenska marknaden, som den bil som det säljs mest utav. Men svenska Volvo är inte lång efter med sin laddhybrid av V60. Laddhybrider verkar också vara det som är mest populärt överlag, men det finns också med rena elbilar på listan, där Tesla Model S är den lyxigare av de varianterna. Om den här utvecklingen får fortsätta så betyder det att oljesäljande länder kommer att få det betydligt svårare att tjäna pengar, och det i sin tur gör att vår planet tjänar enormt på den här utvecklingen.

Källa: http://www.di.se/artiklar/2014/11/3/supermiljobilar-saljer-som-smor/.

Greenpeace

Greenpeace är en omdebatterad gruppering som hatas av en del och älskas av en del. I sanningens mening så ska man ändå säga att de gör mycket gott, även om de begår tydliga brott, framför allt med förstörelse och olaga intrång. Men de lyfter frågor på ett sätt som väldigt få andra gör, och de gör det på ett sätt som är uppseendeväckande och som lockar många människor att titta, lyssna och läsa. Att kedja fast sig vid stora fraktfartyg är ett av de många sätt som de uttrycker sig på och det är i slutändan effektivt, till en viss gräns.

Det handlar nämligen om den känsliga balansen mellan att lyfta frågan på dagordningen, eller att de själva och deras aktion blir själva nyheten. Det finns flera olika tillfällen som själva aktionen blir mest uppmärksammad, och även om det är så att förespråkarna gång på gång upprepar mantrat med varför de gjorde det, så blir aktionen istället det främsta nyhetsvärdet.

Ett tydligt exempel är när Greenpeace gjorde en aktion i Sydamerika och Peru, där de la ut ett budskap på marken på Nazca-fälten. De här linjerna är över 4 000 år gamla och formar gigantiska mönster och figurer. Fälten bevaras tack vare miljön, och det betyder att alla avtryck som lämnas, lämnar också beständiga avtryck. Det betyder att man inte får beträda området, eftersom det kan förstöras, vilket nu Greenpeace gjorde. Det är synd och skam att de ska göra aktioner av detta slag, eftersom att de fortfarande har en viktig roll i den globala debatten.

Växthuseffekten – myt eller verklighet?

växthuseffektVäxthuseffekten är ett hårt debatterat ämne som kastar oss fram och tillbaka mellan olika ståndpunkter. Det finns de som säger att det är en reell fara för oss människor och att vi befinner oss i ett läge där vi i princip har utraderat alla chanser för att rädda vår planet. Sedan finns det också de som hävdar att växthuseffekten är en myt, som inte alls betyder något, utan är en del i jordens naturliga ekologi. När dessa frågor ställs mot varandra så är det inte lätt att veta vad som stämmer, för faktum är att båda parter lyfter vettiga och sakliga argument för sin sak. Men att det finns ett samband mellan vårt leverne och växthuseffekten är ett faktum som bevisats allt fler gånger, år efter år.

Det betyder att vi påverkar. I vilken omfattning är fortfarande det som det debatteras om, men det är allt fler som sällar sig till åsikten att det är vi som människor som har en effekt på den globala uppvärmningen. Det i sin tur innebär inte att vi förnekar att jordens ekologi går i cykler, med varmare och kallare perioder. Det vi säger är att den utvecklingen, mot det varmare, går snabbare på grund av oss och utsläppet av växthusgaser.

Det står helt klart att vi förr eller senare kommer att få en ny istid på jorden, och det är precis efter att värmen har nått sin högsta punkt. Jorden ställer om sig själv. Men till dess kommer det att bli allt varmare och för att inte påskynda det ytterligare så måste vi agera.